Zlínský pohár spolupořádají : 

Sjednocená kopaná Zlín z.s.

Sjednocená kopaná Zlín z.s.  - hlavní náplní je organizace pravidelných sportovních aktivit dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením. Podpora osvěty a rozvoje aktivit směřujících ke sportu, jako integračnímu prostředku. Organizace soutěží, turnajů a pohárů pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením.

Spolek je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 21039 se zapisuje Spisová značka L 21039.

Kontaktní údaje spolku:

Sjednocená kopaná Zlín z.s.

Luční 4593

760 05 Zlín

IČO: 04742117

č.ú. 2112701644/2700 UniCreditBank a.s.

David Bělůnek, předseda sokopana@gmail.com 777 338 813
Zdenek Jokl, místopředseda hafanisco@gmail.com 777 070 425
Lukáš Lisal, jednatel lukas.lisal@seznam.cz 739 445 986

České hnutí speciálních olympiád 

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc. ČHSO v souladu s cíli a pravidly SO organizuje akce speciálních olympiád v České republice a zajišťuje zapojení ČR do mezinárodních programů SO. ČHSO sdružuje 130 sportovních klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování je v těchto klubech zapojeno přes 2500 sportovců s mentálním postižením.

Posláním ČHSO je v souladu s mezinárodním programem Speciálních olympiád zejména poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu pro lidi s mentálním postižením ve věku osmi let a výše, dávat jim soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství se svými rodinami, ostatními sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím.

Více na:http://www.specialolympics.cz/

Na Zlínském poháru se pravidelně podílí a podporují ho:

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín tvoří komplex škol a školských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením ve věku od 3 do 19 let.
V zařízení se vzdělávají děti a žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením. Mateřská škola je zřízena pro děti se zrakovým postižením, mentálním postižením, více vadami a poruchami autistického spektra. více na http://www.ddskolyzlin.cz/

Gymnázium a Jazyková škola s právem Státní jazykové zkoušky ve Zlíně - školská instituce poskytuje středoškolské vzdělání, osmileté a čtyřleté gymnázium, studium se sportovní přípravou a rozšířené možnosti jazykové studia. Studuje zde takřka 700 studentů. Ivíce na http://www.gjszlin.cz