Sjednocená kopaná Zlín z.s.  - hlavní náplní je organizace pravidelných sportovních aktivit dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením. Podpora osvěty a rozvoje aktivit směřujících ke sportu, jako integračnímu prostředku. Organizace soutěží, turnajů a pohárů pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením.

Spolek je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 21039 se zapisuje Spisová značka L 21039.

Kontaktní údaje spolku:

Sjednocená kopaná Zlín z.s.

Nebeská 569

760 01 Zlín

mail: sokopana@gmail.com

IČO: 04742117

č.ú. 2112701644/2700 UniCreditBank a.s.

David Bělůnek, předseda sokopana@gmail.com 777 338 813
Zdenek Jokl, místopředseda hafanisco@gmail.com 777 070 425
Lukáš Lisal, jednatel lukas.lisal@seznam.cz 739 445 986