Zlínský pohár byl založen skupinkou sportovních nadšenců v roce 2007. Již od počátku byl turnaj koncipován, jako mezinárodní - nejprve s účastí týmů ze Slovenska a od roku 2011 i z Maďarska. Jedná se o   turnaj ve sjednocené kopané - v každém týmu společně nastupují sportovci s mentálním postižením a hráči bez handicapu, pro které se vžilo označení partneři.  Je pořádán v rámci aktivit Speciálních olympiád - cílem tohoto celosvětové hnutí je integrace dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením prostřednictvím přirozené sportovní aktivity do společnosti.  

Sjednocená kopaná

Cílem všech sjednocených sportů, které ve většině státu světa zaštituje hnutí Speciálních olympiád, je umožnit sportovní vyžití pro mentálně postižené. Kromě toho má společné sportování a setkávání se mentálně postižených a jejich vrstevníků bez handicapu i další pozitivní aspekty. Mezi ně patří především dosažení vyšší kvality života postižených sportovců prostřednictvím přirozeného kontaktu s většinovou společností. V neposlední řadě jsou sjednocené sporty prospěšné i hráčům – partnerům, kteří díky projektu získávají přirozený přístup k handicapovaným.


Višegradský pohár  - Visegrad Cup

Zlínský pohár je zakládajícím členem systému turnajů, který vzniká pod názvem Višegrádský pohár - Visegrad Cup. Do tohoto  turnaje je zapojen listopadový turnaj v Maďarské Tapolce a prosincový v Púchově. Na turnaji se podílejí Speciální olympiády a Fotbalové asociace všech tří zemí a má ambice přizvat i ostatní zástupce středoevropského regiónu.