Kopaná ve speciálních olympiádách

Kopaná

„Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, oběť a ze všeho nejvíc láska. Láska k tomu, co děláte nebo se učíte dělat.“ Pelé

„Porážka pálí jako rozžhavená ocel, ale soupeři musíte podat ruku. I o tom je fotbal.“ Franz Beckenbauer

„Pokud chceš uspět, musíš fotbalu obětovat všechno. Musí tě pohltit.“ Zdeněk Grygera


Tolik několik citátů o kopané, která je světově nejpopulárnějším kolektivním sportem –stačí jen plácek, míč a můžeme hrát. V Českém hnutí speciálních olympiád zajišťujeme školení trenérů, přípravu partnerů, zapojení do evropských projektů a kompletní sportovní servis – včetně pořádání lokálních, národních i mezinárodních turnajů. Na jaře se každoročně organizuje otevřený Národní fotbalový turnaj na trávě a na podzim sálový, pozvánkový turnaj s mezinárodní účastí – Zlínský pohár.

Spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky

 FACR_logo_color_1

České hnutí speciálních olympiád je oficiálním grassrots programem Fotbalové asociace České republiky. K podpisu Memoranda o spolupráci mezi ČHSO a FAČR došlo v roce 2012 a v  rámci jeho naplňování obě organizace spolupracují na propagaci sportu dětí a mládeže s mentálním postižením. Hlavní část spolupráce se odehrává v rámci Evropského fotbalového týdne –  jsou pořádány návštěvy sportovců s mentálním postižením na zápasech místních týmů, společné tréninky a další společné propagační akce.

Na úrovni krajských fotbalových svazů probíhá i na obsazování turnajů prostřednictvím Komise rozhodčích.V roce 2014 byla tato spolupráce oceněna a vyhlášena, jako Nejlepší sociální program spolupracující s Fotbalovou asociací České republiky.

web11

Zahraniční spolupráce

Podle sportovních a nominačních pravidel Speciálních olympiád zajišťuje České hnutí speciálních olympiád i nominaci na evropské a světové turnaje. Hnutí je zároveň také inciátorem spolupráce v rámci středoevropského regiónu. Na základě spolupráce vzniká nový systém turnajů, který bude zahrnovat Českou republiku,. Slovensko a Maďarsko.

  SO_Roundel_RedSjednocená kopaná 

 Cílem všech sjednocených sportů, je umožnit společné sportovní vyžití pro sportovce s mentálním postižením a bez něj. Kromě toho má společné sportování a setkávání se mentálně postižených a jejich vrstevníků bez handicapu i další pozitivní aspekty. Mezi ně patří především dosažení vyšší kvality života postižených sportovců prostřednictvím přirozeného kontaktu s většinovou společností. V neposlední řadě jsou sjednocené sporty prospěšné i hráčům – partnerům, kteří díky projektu získávají přirozený přístup k handicapovaným.

Pravidla

 Pravidla v anglickém jazyce naleznete zde:

Pravidla kopané v ang.

 

Rozřazení do skupin:

Na základě pravidel dochází na začátku každého turnaje k pečlivému rozdělení do skupin. V zásadě jde o možnost rovného soupeření. O rozdělení do skupin rozhoduje Sportovní komise, která má nejméně tři a vždy líchý počet členů. Pro svoji práci používá systém Povnávacích testů – IDT Testy (Individuální dovednostní testy) a porovnávací utkání.