2007 - dvojice nadšenců -Jaroslav Janečka, David Bělůnek -  přichází s myšlenkou uspořádání turnaje. Rychle získávají zázemí a podporu ve svém sportovním klubu - SK Duha Zlín. V počátku se do přípravy zapojuje výbor Sdružení (nyní spolku) přátel dětského domova a speciálních škol ve Zlíně. Sportovní část, hru Fair play a dodržování všech pravidel má ve své gesci Dagmar Dědková (Sportovní ředitelka ČHSO i turnaje). Materiální podporu turnaji poskytla i tehdejší organizace Dětský domov a Speciální školy Zlín - nyní Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola ve Zlíně na Lazech v čele s paní ředitelkou Janou Gavendovou.  Ve svém volném čase se do organizace zapojilo i několik zaměstnanců této instuce. Významnou pomocnou ruku při vzniku podal také tehdejší zastupitel města Zlína PhDr. Ondřej Andrys.

V roce 2016 došlo k osamostatnění této aktivity a založení nového spolku - Sjednocená kopaná Zlín. Ten se věnuje dále rozvoji turnaje i sjednocené kopané ve Zlíně. Výhodou tohoto spolku je možnost poskytovat pravidelného tréninku a sportovní vyžití bez ohledu pro všechny sportovce s mentálním postižením ve všech věkových kategoriích. 

2007 - I.ročníkpět týmů, jeden ze Slovenska, Termín: 2.- 4.listopadu 2007, konal se v tělocvičně ZŠ Dřevnická a záštitu poskytla primátorka statutárního města Zlín PhDr. Irena Ondrová.

2008 - II.ročník - šest týmů, jeden ze Slovenska, Termín: 7.- 9.listopadu 2008, konal se v tělocvičně ZŠ Zlín - Malenovice a záštitu poskytla primátorka statutárního města Zlín PhDr. Irena Ondrová.

2009 -  III. ročník - osm týmů, jeden ze Slovenska, Termín: 20.- 22.listopadu 2009, Záštitu společně poskytla primátorka statutárního města Zlín PhDr. Irena Ondrová a radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák.Turnaj našel nové místo konání Sportovní halu Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně - zde se koná doposud.

2010 - IV. ročník - osm týmů, jediný ročník bez mezinárodní účasti, Termín: 5.-  7. listopadu 2010, Záštitu společně poskytl Ivan Hašek, předseda Českomoravského fotbalového svazu  a radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák.

2011 - V. ročník - deset týmů - připojuje se zástupce z Maďarska, opětovná účast slovenského týmu, Termín: 4.- 6.listopadu 2011, Záštitu společně poskytla členka Komise rozhodčích UEFA Dagmar Damková a radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák.

2012 - VI.ročník -  jedenáct týmů, jeden ze Slovenska, jeden z Maďarska,Termín: 2.- 4.listopadu 2012, Záštitu společně poskytla členka Komise rozhodčích UEFA Mgr. Dagmar Damková a primátor statutárního města Zlín MUDr. Miroslav Adámek. Na turnaji také bylo podepsáno významné Memorandum o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky a Českým hnutím speciálních olympiád. Stanovila tak základy spolupráce obou organizací na podpoře a medializaci sportování dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením v kopané.

2013 - VII.ročník - deset týmů, dva z Maďarska, jeden ze Slovenska,Termín: 22.- 24.listopadu 2013, Záštitu poskytl MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlín

2014 - VIII.ročník - deset týmů, dva z Maďarska, dva ze Slovenska, Termín: 14.- 16.listopadu 2014, Záštitu poskytla Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu a Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asociace České republiky.Turnaj poprvé podpořil svou osobní účastí čestný předseda Českého hnutí speciálních olympiád pan Vlastimil Harapes.

 2014 - Společná koordinační schůzka zástupců fotbalových asociací a speciálních olympiád v Púchově. Zastoupeno Slovensko, Maďarsko a Česká republika. Na základě vzájemné dohody vzniká společný projekt Visegrad Cup. Zlínský pohár je zakládajícím členem a inciátorem této společné aktivity,

2015 - Zlínský pohár získává ocenění na Galavečeru neprofesionálního fotbalu - Nejlepší sociální akce roku 2014. Byla oceněna zejména aktivita v rozvíjení mezinárodní spolupráce ve středoevropském regiónu. Cenu na pražském Žofíně přebral ředitel turnaje David Bělůnek. 

2015 - IX. ročník - rekordních třináct týmů tři z Maďarska, dva ze Slovenska, Termín : 30. října - 1. listopadu 2015, Záštitu poskytla Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu a MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlín. Turnaj se koná, jako součást oslav 25. výročí založení Českého hnutí speciáních olympiád v tehdejším Československu