Zlínský pohár 2016 - doprovodné programy

Jubilejní X. ročník turnaje ve sjednocené kopané se odehrál ve dnech 20. - 23. října 2016 ve Zlíně. Protože to byl jubilejní ročník, přinesl s sebou řadu doprovodných akcí.

20.10.

Program zahájila II. Koordinační schůzka představitelů Speciálních olympiád a fotbalových asociací z  Visegrádského regiónu. Místem konání bylo úzce spjato se Zlínem, hostila ho Baťova vila. V nádherném a inspirujícím prostředí se jednání neslo v duchu pokračující spolupráce na lince Maďarsko – Slovensko – Česko. Protože je naše spolupráce v regiónu velmi inspirativní, zúčastnil se jednání také pan Andree Peteers, který zastupoval Euroasijský výbor Speciálních olympiád. Schůzka stanovila pokračování spolupráce a rozhodla o přizvání zástupců Polska.

 

21.10.

Pátek začal osobním setkáním účastníků schůzky Visegrádského regiónu a vedoucích zahraničních delegací s naší patronkou, poslankyní Evropského parlamentu paní Martinou Dlabajovou. Ta všechny ještě jednou přivítala ve Zlíně a zapojila se do diskuse na aktuální témata SOH, zejména o podpoře zimních olympijských her v Rakousku 2017.

 

Po tomto setkání přišla na řadu další novinka turnajového víkendu: běh s olympijským ohněm. Byl slavnostně zapálen před sportovní halou na Zeleném patronkou našeho hnutí i turnaje Paní Martinou Dlabajovou a čestným předsedou hnutí Special olympics panem Vlastimilem Harapesem. NPoprvé se běželo Zlínem po trase, která měla délku 3,2 km. Vedla centrem města a měla za cíl upozornit na aktivity Speciálních olympiád a pozvat všechny občany na turnaj.  Oheň byl nesen sportovci Speciálních olympiád v doprovodu člena Strážců pochodně Petra Matlacha, přidala se také legenda zlínského běhu pan Jiří Prokop. Laskavou asistenci mu poskytla Městská Policie Zlín, které tímto moc děkujeme.

 

Odpoledne se už rozběhl vlastní sportovní program turnaje. V pátek bylo na řadě pečlivé rozřazení do skupin. Večer potom následovalo slavnostní zahájení turnaje. Ceremoniál plný zajímavých i dojemných momentů se nesl v duchu oslav X. výročí založení turnaje. Vystoupila zde celá řada vzácných hostů, gymnastky ze SK Chvalčov, mažoretky. Ceremoniál byl zakončen slavnostním přivítáním běžců s olympijskou pochodní.

  

   

V rámci doprovodných aktivit se k turnaji také připojil projekt Zdravý atlet – zdravé společenství. etření, jako vždy prováděli proškoleno dobrovolníci z FSpS v Brně a zahraniční z programu Erasmus. Další dobrovolníci ze Zlína se pak podíleli na nutné „logistice“ a současně se dověděli základní informace o projektech ZAS a Zdravý atlet. Proběhlo základní šetření ukazatelů zdatnosti, zdravého životního stylu a zapojení do preventivní i následné zdravotní péče. V konečném modelu je do šetření zahrnuto celkem 52 položek. Už tradičně šetření probíhá jako soutěž ve víceboji s odměňováním nálepkami zvládnutého testu, „bobky“ či medailemi Golisano. Poprvé se uskutečnilo také „zdravotní fórum pro trenéry“, kteří si současně na sobě vyzkoušeli buď  šetřeni všech 52 sledovaných položek nebo jen některých, pro ně zajímavých (především ukazatele BMI na inBody přístroji či rovnováhy na balanční plošině. 

  

 

Kompletní fotogalerie z turnaje naleznete na této stránce: 

http://skzlin.rajce.idnes.cz/

 

Fotogalerie k aktualitě