Zlínský pohár - Speciální ocenění

V rámci turnaje bylo uděleno více individuálních a jedno kolektivní ocenění. Výsledky naleznete zde:

„Cena Martiny Dlabajové - Cena Fair play pro nejlepší souhru v týmu “ – je určena týmu, který má nejlepší souhru partnerů a sportovců s postižením. Kritérium: hlasováním trenérů a partnerů ze všech týmů - získává tým Kosatky Havířov 

„Cena Martina Kulicha in memoriam – Nejlepší střelec turnaje“ – cena je pojmenována po sportovci, který se aktivně účastnil turnaje v letech 2007 – 2008. Kritérium: počet vstřelených branek - získává Jan Širanec, Kopřivnice - Vlčovice

„ Cena Miroslava Frdlíka in memoriam“ Cena Fair play pro jednotlivce – partnera, cena je pojmenována po partnerovi, který byl spoluzakladatelem sjednocené kopané ve Zlíně a dlouhodobě reprezentoval Zlín. Kritérium: rozhodnutí ředitelství turnaje na návrh vedoucích týmů - získává Bela Szabó, Diosjenó

„Cena společnosti UniCreditBank“  - Nejlepší brankář turnaje. Kritérium: rozhodnutí ředitelství turnaje na návrh vedoucích týmů - získává Ondřej Šuráb, Ostrava

„Cena společnosti Taš Stappa - Sympaťák turnaje“ – individuální ocenění pro sportovce s největší snahou o podaný výkon na hranici svých možností. Kritérium: rozhodnutí ředitelství turnaje na návrh vedoucích týmů - Ota Opletal, Černovice

„Ocenění města Zlín “ – individuální ocenění pro sportovce s nejvtším zápalem pro hru. Kriterium: rozhodnutí rozhodčích turnaje získává Atila Szabó, Diosjéno 

"Speciální ocenění turnaje" - individuáoní ocenění pro trenéra, který za uplynulý rok docílil největšího posunu ve svém týmu. Kritérium: rozhodnutí ředitelství turnaje a sportovní komise - získává Martin Poruba, Kopřivnice - Vlčovice 

"Mimořádné ocenění pro celý přípravný tým ročníku 2014 - tvůj podíl na ceně", turnaj díky jejich mimořádně obětavé práci získal ocenění Nejlepší sociální akce roku 2014, které bylo uděleno Fotbalovou asociací České republiky. Ocenění bylo předáno na slavnostním zahájení turnaje. 

Získávají - Dagmar Dědková, Zdenek Jokl, Lukáš Svobodník, Anežka Plšková, Hanka Ančincová, Miroslav Folk,  Jana Vošoustová, Lenka Pavelcová, Zuzana Matuchová, Kristýna Kadlecová, Kristýna Chládková, Renata Bělůnková, Martina Joklová, Eliška Jarošová, Vanda Stloukalová